Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2016

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Aug. 07, 2016
Minyi Xu
Oliver Chen
Jianan Deng
5:30 pm Aug. 14, 2017
Kai Dong
Zhengjun Wang
Fei Hu
5:30 pm Aug. 21, 2017
Peihong Wang
Lun Pan
Haiyang Zou
5:30 pm Aug. 28 2017
Ruiyuan Liu
Peng Zhang
Guozhang Dai
5:30 pm Sep. 18, 2017
Xu He
Yi-Cheng Wang
Aurelia Wang
5:30 pm Sep. 25, 2017
Jiyu Wang
Yunlong Zi
Yejing Dai
5:30 pm Oct. 02, 2017
Wenbo Ding
Changsheng Wu
Chunli Zhang
5:30 pm Oct. 09, 2017
Jia Cheng
Cheng Xu
Steven Zhang
5:30 pm Oct. 16, 2016
Fei Hu
Minyi Xu
Kai Dong

* The same person will be on weekly lab duty.