Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2019

Research Presentation
Research Presentation
Literature Review
5:30 pm Jan.14, 2019
Haiyang Zou
Aurelia Wang
Steven Zhang
5:30 pm Jan.21, 2019
Longfei Wang
Chaoyu Chen
Hao Xue
5:30 pm Jan.28, 2019
Binbin Zhang
Zhiyi Wu
Litong Guo
5:30 pm Feb.04, 2019
Yuliang Chen
Peng Wang
5:30 pm Feb.11, 2019
Yuanyu Wang
Long Jin
Sixing Xu
5:30 pm Feb.18, 2019
Guanlin Liu
Lei Zhang
Zhiming Lin
5:30 pm Feb.25, 2019
Jie Chen
Lijun Chen
Peng Jiang
5:30 pm Mar.04, 2019
Changsheng Wu
Wenbo Ding
Hengyu Guo